Skip to content

Raúl Calabria

10/03/2010

Perseguit per la curiositat he fet cas d’una de les recomanacions de l’altra candidatura, i he entrat al bloc del periodista Raúl Calabria, del que n´havia sentit a parlar però que no coneixia. Raúl Calabria ha estat un dels periodistes joves que, per mèrits inqüestionables, va aconseguir una de les primeres beques Huertas Claveria que concedeix cada any el Col·legi de Periodistes de Catalunya a vuit estudiants que han acabat la carrera.  Com a membre de la Junta de Govern de la legislatura que s’acaba demà, una de les meves feines ha estat anar per les Universitats explicant aquesta iniciativa, aclarint als alumnes tots els dubtes que sorgien i deixant molt clares les seves condicions contractuals i econòmiques. El nombre de sol·licituds presentades ha estat prou important, sobretot en la segona edició, i no ha estat un treball gens fàcil decidir els joves professionals del periodisme beneficiaris d’aquestes beques.

Al seu bloc, en Raúl denuncia irregularitats econòmiques i censura per part de la direcció del Col.legi. Aquesta última acusació no té cap sentit, com  reconeixes , tot i que et dol, tu mateix. I pel que fa els diners… com creus que es financen els viatges i estades d’un mes a l’estranger de cadascú de vosaltres i la seguretat social del vostre contracte?

Raúl, estic segur que, d’entrada,  Josep M Huertas t´hagués valorat molt positivament. Admirava els esperits inquiets i incòmodes pel poder establert, fos quin fos. Però potser no de sortida. Perquè ell era partidari del bon periodisme, el que entre moltes altres coses, contrasta dels dades que es donen per raonar una informació, i no amaga aquelles que poden anar en el sentit contrari dels interessos personals de l’informador.

Enric Frigola

Anuncis
3 comentaris leave one →
 1. Marc permalink
  11/03/2010 14:54

  ¿Com pots dir Sr. Frigola que no n’hi ha censura quan l’entrevista ha desaparegut després d’estar penjada un temps i amb les eleccions a la cantonada? I és l’única de moltes que ha estat censurada ¿Per què no li preguntes al becari que va fer l’entrevista a veure si ho va somiar? O a la gent – atemorida -que treballa cada dia al CPC. El problema és que molts de vosaltres feu un us instrumental i interessat del CPC amb una implicació molt puntual. El diferencial de les beques són una bonificació extra. El CPC no és cap segona residencia de caps de secció, professors avorrits i velles glories acomiadades. Sincerament, després de llegir-te, crec que hauries de dimitir. I si aquest és l’esperit de renovació, el CPC continuarà en la marginació. Si la forma que teniu de solucionar els problemes és amb entrades a un bloc, en comptes de parlar, venen temps difícils. Si Huertas aixequés el cap…

 2. 11/03/2010 16:40

  Benvolgut Enric,

  No tinc el plaer de coneixe’l, però deixi’m que li digui des de la més absoluta prudència i humilitat, que opinant tan a la valenta corre el risc d’enganxar-se els dits.

  Que algú s’ha carregat la meva entrevista, en la que parlava de les dotacions econòmiques de les beques Huertas, és un fet. No cal aportar proves, només cal que cliqui l’enllaç: http://www.periodistes.org/node/17564/detall. No hi és. Vaig atorgar el benefici del dubte, proposant que es tornés a publicar l’entrevista. Ningú ho ha fet. Per això continuo sentint-me clamorosament censurat.

  En aquella entrevista deia que havia cobrat poc més de 13mil euros. Ho reitero. I aquí li subratllaré que en aquesta xifra inlcoïa desglossats els poc menys de 10mil que vaig cobrar en metàl·lic, més les despeses de l’estada i viatge a l’estranger (de les quals vaig presentar degudament factures). A partir d’aquí és obvi que la gestió de les beques comporta despeses. Però la discussió és si gastar més de 6.000 euros només en gestionar una beca individual és desproporcionat o no (multipliqui aquesta xifra pel nombre de becaris).

  En tot cas no m’entretindré a discutir amb vostè el detall de tot plegat, perquè potser tot això li ve de nou. Durant els últims dies hem estat tractant la qüestió privadament amb el Degà Josep Carles Rius, amb intercanvi de documentació i dades. Contrastant, en definitiva.

  Ja fa mesos que un grup de becaris i exbecaris treballem en favor del bon nom d’aquestes beques. I fins ara el que considero el nostre únic pecat és que hem estat massa prudents, hem anat amb massa bona fe i hem contrastat més del que ens pertocava. I així ens ha anat. Fins ara se’ns han torejat. Però hem dit prou.

  I com que bevem directament de l’esperit periodístic de Huertas Clavería que vostè proclama, a continuació li detallo les dades que li permetran contrastar el que venim anunciant.

  Raül Calàbria

  (Extracte de l’última carta adreçada al senyor Josep Carles Rius, sobre un possible redactat de les bases de les beques menys equívoc i la resposta a l’informe econòmic que ens va traslladar el mateix Degà):

  El redactat original de la setena base diu:

  Setena | Les Beques Josep Mª Huertas consistiran en una dotació, cadascuna d’elles de 20.000€ (vint mil euros). D’aquesta quantitat es destinaran 10.000€ bruts per becari al pagament de 10 mensualitats de 1.000€ en concepte de sou. La resta (10.000€ per a cadascun dels seleccionats) es destinarà a assolir el cost de: Seguretat Social que comporta el conveni, cursos de formació que realitzarà cada becari, tasques de treball amb periodistes especialitzats, despeses de trasllat i pràctiques que es realitzin fora del domicili habitual i gestió i coordinació dels mateixos becaris.

  Aquesta és la proposta de redacció que li proposem, amb els afegits que ens agradaria aclarir:

  Setena base: “Les Beques Josep Mª Huertas consistiran en una dotació, cadascuna d’elles de 20.000E. D’aquesta quantitat es destinaran 9160 euros nets per becari al pagament de 10 mensualitats en concepte de sou. La resta (10.000E per a cadascun dels seleccionats) es destinarà a assolir el cost de: Seguretat Social que comporta el conveni (3.605 per becari, segons l’informe que ens va traslladar el Degà), cursos de formació que realitzarà cada becari (ens agradaria que s’especifiqués l’import real que disposa cada becari per a formació, sense incloure els cursos que s’imparteixen al mateix Col·legi de Periodistes i que entenem no suposen cap despesa addicional), tasques de treball amb periodistes especialitzats (desconeixem a què es refereix exactament), despeses de trasllat i allotjament a l’estranger del becari (ens agradaria que s’indiqués també un import aproximat per becari) i gestió i coordinació dels mateixos becaris*.

  Aquí proposem que s’afegeixi l’aclariment que apareix a l’informe que el Degà ens va passar, extret literalment:

  * “Aquesta partida fa referència a la part proporcional de sous i Seguretat Socual de les persones que intervenen en gestionar i coordinar les beques i els becaris. També a part de l’administració, contractes etc., que calen per a la bona gestió del projecte”. Segons l’informe, aquesta dada correspon a 2.950,57 euros per becari, un 29,5 per cent dels 10.000. Però segons els nostres càlculs, aquesta dada oscil·la entre els 5.000 i 7.000 euros per becari, el 50-70 per cent dels 10.000. Voldríem que se’ns aclarís també aquest punt.

  Potser l’explicació és que en aquesta última partida també s’ha d’imputar la vuitena part de les altres despeses que apareixen en l’informe. De totes maneres, aquesta explicació només valdria per a la primera promoció de les beques, ja que, alguna d’aquestes despeses no té sentit respecte els becaris de la segona edició (exemple: viatges a Madrid per tancar patrocinis). Per tant, entenem que ells haurien d’haver disposat de més diners per a altres partides, com per exemple, formació.

  Les altres despeses dividides entre 8 equivalen a:

  Producció material promoció: 2113,52/8= 264,19 euros

  Despeses correus enviament col·legiats: 2863,48/8= 357,94 euros

  Despeses missatgeria repartiment a 7 Universitats: 411,76/8= 51,47

  Gestoria nòmines i contractes TC-1 i TC-2: 1186/8=148,25 euros *

  *No comprenem que si a l’informe s’explica que els contractes formen part de la partida “Coordinació i Gestió”, existeixi aquesta altra partida per a la gestió dels contractes. També ens agradaria que se’ns aclarís.

  Viatges a Madrid per tancar patrocinis= 638,70/8= 79,83 euros

  TOTAL: 901,68 per becari

  Sumant aquests 901,68 euros per becari a la partida de 2.950,57 de despeses per becari de coordinació i gestió, el resultat és: 3.852 euros, el que correspon al 38,52 per cent dels 10.000 euros.

  Després de fer tots aquests càlculs, faltarien encara per justificar en el cas de la gran majoria de becaris gairebé 3.000 euros per beca.

 3. Cristina permalink
  12/03/2010 00:05

  Benvolgut Sr Frigola,
  Permeti’m que, com a guanyadora d’una de les beques Josep Maria Huertas Claveria, li repliqui i aclareixi algunes qüestions.

  En primer lloc, però, m’agradaria repetir una vegada més que les beques Huertas Claveria han estat una gran oportunitat per a tots els becaris de les dues edicions. Tots nosaltres hem manifestat sempre el nostre agraïment al Col·legi de Periodistes per haver-les convocat just en un moment en què el periodisme pateix una greu crisi, desencadenada per molts factors, interns i externs a la professió.

  Així doncs, prossegueixo enumerant algunes coses que crec que hauria de tenir en compte abans de ser tan agosarat en les seves afirmacions:

  1.Fa més de dos mesos que 12 dels 16 becaris que han estat seleccionats en les dues edicions vam decidir enviar una carta privada al Degà Josep Carles Rius, on manifestàvem els nostres dubtes respecte a la gestió de les beques.

  2.Aquest és un assumpte que hem volgut portar, des del principi, amb total discreció, tal i com vam manifestar-li en una reunió i en la mateixa carta al Degà, per evitar que les dues candidatures polititzessin unes inquietuds que sempre hem manifestat prudentment. Sempre hem cregut que era una qüestió suficientment greu com per què no fos usada electoralment.

  3.En la reunió que vam mantenir amb el Degà, i de la qual conservem el mail de convocatòria per si algú encara dubta que se celebrés, se’ns va entregar un document on es desglossaven totes les despeses de la primera edició de les beques. Aquestes dades, que no hem pogut comprovar en factures, confirmaven que almenys un 20% de la dotació de les beques es destina a una suposada gestió i coordinació, un percentatge que no consta a les bases.

  4.Així doncs, dels 20.000 euros que cada becari rep com a dotació segons les bases, el Col·legi de Periodistes reconeix que almenys un 20% el destina, per exemple, a la impressió dels mateixos tríptics de la convocatòria, l’enviament per missatgeria als col·legiats (fet sorprenent tenint en compte que els col·legiats no poden participar a les beques perquè estan destinades a acabats de llicenciar) o en viatges per tancar patrocinis, entre d’altres.

  5.Els becaris, amb factures a la mà, creiem que aquest percentatge és encara molt superior. Per això, estem intentant convocar una segona reunió privada amb el Degà i que en cap cas és de la seva incumbència.

  6.Gairebé simultàniament a la primera reunió, el Raül Calàbria es va decidir a concedir una entrevista al CPC explicant el seu exitós projecte ‘Salvem un periodista’, un blog on denuncia les desventures d’un jove periodista que es vol fer un camí en una professió en crisi. A la última pregunta afirmava una cosa que és ben certa, i que està en tot el seu dret d’afirmar: que la beca havia estat una experiència molt positiva malgrat que només havia cobrat 13.000 dels 20.000 euros que constaven a les bases.

  7.Expressava el seu malestar públicament per primera vegada, fart de tant reclamar sense obtenir resultats. Els becaris el vam recolzar i vam respectar la seva decisió.

  8.Al dia següent de la seva publicació, aquella entrevista va ser eliminada del lloc web del Col·legi i encara no hem pogut demostrar-ne el motiu exacte. Suposem que ningú ens voldrà donar una explicació, ja que no ho han fet fins ara, ni tan sols als propis interessants, el periodista que va fer l’entrevista i l’entrevistat. Però, com se’n diu de quan una informació ha estat volgudament eliminada pel propi mitjà? Potser algú dirà que és un error informàtic i, en Raül Calàbria, a títol personal i des del seu bloc, ho considera CENSURA.

  9.Vostè, és clar, està en el seu dret d’opinar que no és CENSURA, però potser haguessin calgut més arguments que un simple “no té cap sentit”. Potser, ara que coneix tot el context i que en Raül s’ha decidit a penjar-li tot el desglossat, entén molt millor els motius que l’han portat a afirmar que l’entrevista podia haver estat censurada. Una opinió que molts altres compartim.

  10.I, potser, abans de posar en dubte la nostra coneixença sobre les despeses que ocasionen les beques, ens hauria d’haver consultar, haver contrastar, com vostè diu, perquè de dades per demostrar-li els nostres dubtes sobre la gestió de les beques en tenim, i força. No oblidi que som petits huertamaros i hem heretat també la seva mala llet i la seva honradesa.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: