Skip to content

Per un Col·legi útil

Un nou context

El periodisme viu un moment de crisi provocat, d’una banda, per la mala situació econòmica i, de l’altra,  pels canvis molt ràpids a què ha obligat l’evolució tecnològica i que han revolucionat el model tradicional de comunicació. Els últims temps hem patit tancaments, reestructuracions empresarials, pèrdua de llocs de treball o precarietat laboral que sovint han debilitat  els marcs ètics en què s’ha de moure la nostra pràctica periodística. I això pot obrir un camí de desprestigi professional i d’indefenició en el rol social del periodisme que no ens podem permetre de cap manera.

El Col·legi en la situació actual

Enmig d’aquest panorama de crisi, molts col·legiats/des dubten legítimament de la utilitat del Col·legi, la qual cosa fa que perdi pes en determinats sectors de la professió. A tot això s’hi sumen les incògnites sobre el futur dels serveis que ofereix l’entitat, així com l’exigència de repensar-ne els sistemes, a més de l’organització administrativa i financera, amb l’objectiu d’assolir la necessària flexibilitat que permeti respondre i afrontar degudament els nous reptes.

Qui som

Un grup de professionals de diferents mitjans, edats, ocupacions, posicions, mirades, opinions i pensaments amb voluntat d’integrar en les tasques col·legials a tothom que vulgui aportar idees i esforços per a la professió, sempre des d’una perspectiva constructiva. La dialèctica de vencedors o vençuts, o guanyadors i perdedors no ens aporta res.

En particular, volem integrar tots els col·lectius, i especialment els que ho tenen ara mateix més difícil, amb plena col·laboració amb totes les organitzacions socials i sindicals que puguin sumar i enriquir. La porta és oberta a tothom.

I, més que mai, no volem un Col·legi de la demarcació de Barcelona, si no de tot Catalunya. I ara que les tecnologies ens permeten trencar barreres, desfer-nos de fronteres territorials i ser un Col·legi dels que exerceixen aquí o a qualsevol racó del món.

Què ens mou

La necessitat, ara més que mai, de ser útils als periodistes amb la voluntat que el Col·legi consolidi el prestigi entre tots el professionals associats o no i l’autoexigència d’assolir un lideratge fort socialment que actuï com a defensor i garant de la llibertat d’informació. Volem continuar treballant per enfortir la nostra democràcia.

L’objectiu final és, doncs, repensar un Col·legi que respongui a les necessitats dels periodistes en aquest context difícil que ens ha tocat viure.

Què volem fer

 • Promoure un estudi entre els col·legiats i les col·legiades per a conèixer el que esperen de l’entitat que els representa i ampliar la base social amb campanyes de captació entre els professionals no afiliats en especial entre els professionals més joves.
 • Governar de manera ferma,  ja que no tenim cap mena de servitud ni prejudici previ en la política que volem dur a terme i per això, amb vista a prendre mesures concretes, pretenem analitzar la funcionalitat de:
 1. Els serveis que presta el Col·legi als seus membres.
 2. Les fonts de finançament: la seva utilitat i gestió.
 3. L’estructura organitzativa i la seva idoneïtat en una situació de canvi com la que vivim.
 4. La pertinència del reglament intern de funcionament com a element facilitador de una gestió eficient.
 5. Consolidar el Consell de la Informació, la seva utilitat social i viabilitat.
 6. Repensar la funció i viabilitat del Centre Internacional de Premsa.
 7. Empendre de manera immediata els treballs per reformar els Estatuts.
 • Dedicar el màxim de recursos possibles a l’increment d’activitats per a la formació, el reciclatge, la reflexió sectorial i totes aquelles iniciatives que ens ajudin en la lluita contra la precarietat.
 • Ajudar els associats que es troben en situació difícil reactivant la borsa de treball i ajudant-los a desenvolupar iniciatives d’autocupació.
 • Reforçar els serveis d’assesorament i d’ajuda legal.
 • Mantenir la defensa dels mitjans de comunicació públics, la independència dels seus professionals i el seu pluralisme.
 • Treballar per tenir un Col·legi 2.0.
 • Màxima coordinació amb altres col·legis professionals i entitats.

Què prometem

 • Total  transparència en la gestió.
 • Buscar sempre el màxim consens per preservar la unitat de la institució, però sense eludir la presa de decisions quan els problemes així ho reclamin.
 • Tenir informats als associats i associades de tot el que fem i resoldre de manera eficient les problemàtiques que ens plantegin.
Anuncis
%d bloggers like this: